אוסמוזה הפוכה הדרכה מקצועית – RO

המטרה שלנו היא לתת הסבר על מערכת אוסמוזה  הפוכה ועל אולטרה פילטרציה . כמו כן להסביר ולהבין מושגי יסוד בתכנון ויישום של מערכות  R.O  ו UF .

אוסמוזה הפוכה הדרכה

אוסמוזה הפוכה הינו תהליך הפרדה המנצל לחץ למטרת מעבר מים דרך ממברנה חצי חדירה אשר לה יכולת למנוע מעבר מזהמים מומסים דרכה .

מונח מומסים כוללת חומרים אנאורגניים ( מלחים )וחומרים אורגניים . למרות שמנגנון דחיית מזהמים אינו ברור לחלוטין ניתן להשתמש ב "חוק האצבע " :

ממברנות R.O ידחו  98%- 90% של מלחים מומסים ( מזהמים יוניים ) ו 100%- 90% של מזהמים אורגניים בעלי משקל מולקולרי גבוה מ – 200 דלטון .

תהליך אוסמוזה הפוכה

תהליך אוסמוזה הפוכה מבוסס על הבנת תהליך האוסמוזה . בתהליך אוסמוזה בטבע כאשר ממברנה חצי חדירה או מפרידה בין שתי תמיסות בעלות ריכוז שונה ,מים יזרמו מכיוון התמיסה המהולה , לתמיסה המרוכזת. זרימה זו ניתנת להסבר על ידי העובדה כי התמיסה המהולה נמצאת במצב אנרגטי גבוה יותר מאשר התמיסה המרוכזת . לשם יצירת שיווי משקל של אנרגיה יזרמו מים כדי לאזן הפרש. 

ממברנה לאוסמוזה הפוכה

בפרק זה נלמד על צורות שונות של מבנה ממברנות .העובדה שקצב התפוקה תלוי , בין השאר בשטח הממברנה הפנוי , צפיפות האריזה או במילים אחרות שטח ממברנה ליחידת נפח הוא פקטור חשוב . אנו מכירים 4 מבנים טיפוסיים .

שקולים הנדסיים של המערכת

קיימים מספר ניכר של שיקולים הנדסיים המשפעים על תכנון מתקן R.O אוסמוזה הפוכה תעשייתית.

אין באפשרותנו במסגרת זו להיכנס לעומק ההשלכות של חלופה אולם נזכיר כמה מהם . 

גורמים תפעוליים של המערכת

בפרקים הבאים נדון בהשפעת גורמים תפעוליים על כושר הבצוע של מתקן R.O גורמים ללכלוך הם :

יישומים של מערכת אוסמוזה הפוכה

בפרק זה נאפיין את היישומים בכל אחת מהקבוצות  וחשיבות היחסית של סילוק מזהמים בכל אחת מהקבוצות . מזהמים מחולקים לשלוש קבוצות. 

החזון והערכים שלנו

החזון והערכים שלנו כחברה, הם חלק בלתי נפרד מההתפתחות הטכנולוגית, המחויבות, החדשנות ובמתן פתרונות בתחום תעשיות טיפול במים, תוך שמירה על איכות הסביבה.

לקבלת הצעת מחיר - צור קשר